บริษัท เจ เจ ซายแลบ จำกัด
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สินค้าของเรา  บริการของเรา  ดาวน์โหลด  ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 เกี่ยวกับเรา
 สินค้าของเรา
 บริการของเรา
 ดาวน์โหลด
 บทความน่ารู้
 สมุดเยี่ยม
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด
 รับจดหมายข่าว
รับจดหมาย ยกเลิก

ให้บริการเกี่ยวกับรถโฟลค์ลิพท์ ซ่อม บริการและดูแลรักษา
ร่วมแรง..ร่วมใจอธิษฐานเผื่อธุรกิจของเรา.เพื่อพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐ.ขอพระเจ้าอวยพร
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ Brand Eutech จากสิงค์โป
BYK Gardner
ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างความถี่สูง Brand Elma - Germany
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ Brand Gerhardt - Germany
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง Brand GFL - Germany
ผลิตภัณฑ์ Brand hermle - Germany
กลุ่มเครื่องควบคุม Brand Julabo - Germany
กลุ่มเครื่องควบคุม Brand Lauda - Germany
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม Brand KNF - germany
กลุ่มเครื่องทดสอบน้ำยาง Brand Klaxon - England
กลุ่มตู้อบ Brand Memmert - Germany
งานที่ท้าทายสำหรับวิศวกรมืออาชีพรุ่นใหม่
กลุ่มเครื่องชั่งน้ำหนัก Brand Metter Toledo - Germany
กลุ่มตู้ควบคุมอุณหภูมิ Brand Newtronic - India
กลุ่มเครื่องชั่งน้ำหนัก Brand Ohaus - Germany
กลุ่มเครื่องชั่งน้ำหนัก Brand Sartorius - Germany
กลุ่มเครื่องทดสอบ Brand IKAr - Germany
กลุ่มเครื่องวัด Brand Testo - Germany
กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ Brand Velp - Italy
กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นม Brand Funke Gerberr - Germany
กลุ่มปั๊มสารละลาย Brand watson - marlow - Germany
กลุ่มเตาเผาอุณหภูมิสูง
กลุ่มเครื่องทดสอบ Brand interscience  - USA
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง Brand Martin Christ  - Germany
กลุ่มเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นBrand ebro - usa
Electronic Balance AAND
ผลิตภัณฑ์ ATAGO - นำเข้าจากประเทศ Japan
กลุ่มตู้อบ Brand Binder - Germany
Thermometers ,Temperture Probes
เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง
กลุ่มเครื่องทดสอบ Brand Brookfield
กลุ่มเตาเผาคุณภาพสูง Brand Carbolite - England
ผลิตภัณฑ์ Nuve - Turkey
ผลิตภัณฑ์ Brand Labtech Scientific - korae
Water measurements
เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งขนาดความจุ 30 กิโลกรัม ในงานแปรรูปต่างๆ

  15/12/2551 15:18:59 -  ยินดีต้อนรับ....และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน(11717)  30/5/2007 10:42:21 -  พระเยซูตรัสว่า "บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข" มัทธิว11:28(32269)

บทความ (Article)

บทวิเคราะห์สภาพการแข่งขันสินค้าในประเทศ (Five Force Model)

อุปสรรคของสินค้าหรือบริการทดแทน

อำนาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ

อุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่

อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ

POTENTIAL COMPETTTORS

 

(LOW BARRIER TO ENTRY)

RIVALAY AMONG ESTABLISHED

FIRMS

(LOW)

THREAT OF

SUBSTITUE

PRODUCT

(HIGH)

BARGAINING 

POWER OF

SUPPLIER

(LOW)

BARGAINING 

POWER OF

BUYERS

(HIGH)

 1. Potential Competitors

              ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตในประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีบริษัทใด ทำให้เป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตลาดเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ผู้บริโภคยังมี Product Awareness ต่ำและมีคู่แข่งขันในตลาดเพียงไม่กี่ราย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่ดี จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ตลาดมีน้อยราย เมื่อพิจารณา ในแง่ของการลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้านั้น  การผลิตสินค้าในปัจจุบัน จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำ และมีเทคโนโลยีในการผลิตไม่ซับซ้อน จึงมีการลอกเลียนแบบกันได้ง่าย เป็นอุตสาหกรรมที่มี Barrier to Entry ต่ำ อย่างไรก็ตาม ระบบมาตรฐานของการนำเครื่องมือ ไปใช้งาน ตลอดจนมาตรฐานการผลิต ก็มีผลในการผลิตมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ มีความยุ่งยากในการผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าในกลุ่มดังกล่าว

 2. Rivalry Among Established Companies

               การแข่งขันกับคู่แข่งกับระดับตรายี่ห้อ ยังไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ เป็นสินค้าทดแทนการนำเข้า และมีผู้ผลิตน้อยราย ไม่มีผู้ผลิตรายใดเป็นเจ้าตลาด เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นรายเล็ก มีกำลังการผลิตไม่มากนัก การกระจายสินค้าเป็นลักษณะการ พ่วงขาย ซึ่งทำให้ตลาดมีช่องว่างอีกมาก ช่วยให้การแข่งขันไม่รุนแรงมากเหมือนสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

 3. The Bargaining power of Buyers

           แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตในประเทศ จะมีผู้ประกอบการรายเล็กๆ เพียงไม่กี่ราย แต่ตัวผลิตภัณฑ์ ยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากนัก เพราะผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ความคุ้นเคยกับตรายี่ห้อ การคำนึงถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแหล่งผู้ผลิตจากต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าต้องพิจารณา เป็นกรณี ๆ ไป

 4. The Bargaining  Power of Supplier

          เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ จะใช้วัตถุดิบ ที่มีอยู่ภายในประเทศ ส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ บางตัวนำเข้ามาจากต่างประเทศ และอุปกรณ์หรืออะไหล่เหล่านี้ ถ้าหากมีการผลิตในปริมาณมาก สามารถจัดซื้อจัดหาได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป รวมถึงอำนาจในการต่อรอง ของบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้สามารถซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ในราคาต่ำได้

 5. The Threat of Substitute Products

            เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ กลุ่มลูกค้า ยังมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ อาจจะยังไม่เหมาะหากนำมาใช้ในด้านการทดลองหรือการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะเน้นในด้านประสิทธิภาพ รวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดของสินค้า ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านราคาก็มีระดับที่เท่ากัน หรือมีความแตกต่างกันน้อยมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ในการทำตลาดค้อนข้างมาก

 2.2 โอกาสทางธุรกิจ         

            การเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ ในช่วงนี้นับ เป็นโอกาสอันดีของบริษัท เห็นได้จากแนวโน้ม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นโยบายของรัฐบาล ซึ่งถ้ามองโดยภาพรวม ยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะมีอำนาจในการต่อรองต่ำและผู้ซื้อมีอำนาจในการต่อรองสูง แต่ตลาดก็มี Barrier to Entry และภาวะ การแข่งขันที่ต่ำ  คือมีจำนวนคู่แข่งไม่ถึง 10 ราย ซึ่งแต่ละราย ยังไม่ทำตลาดอย่างจริงจัง  และแต่ละรายยังเป็นการขายสินค้าแบบพ่วงขาย  จึงทำให้ไม่มีรายใดสามารถครองตลาดส่วนใหญ่ได้  ซึ่งลูกค้าจะมี Brand Awareness ต่ำเนื่องจากการทำตลาดที่ผ่านๆมา แต่ละบริษัทมีการส่งเสริมการตลาดน้อย ดังนั้นบริษัทจึงเริ่มสร้าง Brand Awareness โดยเน้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นและจูงใจ ให้ผู้บริโภค หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

·     Local made product เป็นผลิตภัณฑ์ท้างด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประกอบและผลิตภายในประเทศ ใช้เป็นสินค้าทดแทนการนำเข้า โดย ทั่วๆ ไป เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ การวิจัย และในขณะนี้ตลาดทางด้านเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางในด้านความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ ในการใช้งานเฉพาะ ความต้องการในการใช้งานที่ครอบคลุม ตลอดจน การสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวโน้มการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

·         มี Gross margin สูงถึง 00 % 

·     คู่แข่งผลิตภัณฑ์  Local made product ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ทำตลาดอย่างเติมที่ รวมไปถึงการสร้างตรา สินค้า แต่เป็นเพียงสินค้าที่ทดแทนการนำเข้า จากต่างประเทศเท่านั้น สำหรับการจัดจำหน่ายที่ผ่านๆมา เป็นการขายในลักษณะ สินค้าพ่วงขาย โดยที่ไม่ได้เน้นตลาดอย่างจริงจัง จึงทำให้ไม่มีรายใดที่เป็นเจ้าตลาดอย่างแท้จริง

·     ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงมีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้มีงานทางด้านการวิจัยและการพัฒนาเกิดขึ้นใหม่ๆ หลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม งานโครงการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ ต้องมีการนำเครื่องมือเครื่องจักร มาใช้ของทุกโครงการ รวมถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์

           นอกจากสินค้าที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งโดยมาก จะเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่ทางบริษัทยังมีสินค้าขนาดใหญ่ สำหรับการผลิตโดยเฉพาะ เช่น โครงการกระบวนการแปรรูป สินค้าทางด้านเกษตร ครบวงจร เป็นต้นเหล่านี้ ทางบริษัท มีสินค้าครอบคลุม ทุกกระบวนการตั้งแต่ เริ่ม จนครบทุกกระบวน เพื่อรองรับงาน โดยเฉพาะ

 3.      การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับมหภาค

 

§       ด้านเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ

           สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน ของต่างประเทศ ทำให้สินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย ในประเทศมีต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นสินค้าที่ผลิตในประเทศ จะมีต้นทุนที่ต่ำ และโดยรวมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น สวนกระแส โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ

                 1. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และกำหนดเป็นนโยบาย ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดโอกาสในการเลือกใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยมีแนวทางดังนี้ “ ก่อนที่จะซื้อสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์ จากต่างประเทศนั้นให้ หน่วยงานพิจารณาสินค้าที่ผลิตในประเทศ ก่อนว่า สินค้าชนิดนั้น มีคุณสมบัติหรือข้อกำหนดที่สามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่ ถ้ามีให้พิจารณาสินค้าดังกล่าวเป็นอันดับแรกก่อน “ จากนโยบายดังกล่าวทำให้ตลาดสินค้าที่ผลิตในประเทศ มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง

                 2. สภาพเศรษฐกิจ ที่กำลังเริ่มฟื้นตัวของประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเงิน ในต่างประเทศ ทำให้ลูกค้า หันมามองผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ สามารถทดแทนกันได้

 

§       ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Environment)

             สภาพสังคมและวัฒนธรรม ในประเทศ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทาง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโต ของตลาดสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยพิจารณาจากแนวโน้มสำคัญ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่

          

           กระแสความนิยมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในประเทศ  ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในประเทศ กันมากขึ้น อาจจะด้วยจากหลายๆ ปัจจัย เช่น กระแสความนิยม นโยบายของรัฐ ตลอดจนประสิทธิภาพที่มีการปรับปรุงพัฒนา ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

 

 กระแสความจำเป็นในการนำไปใช้งาน  ปัจจุบันสินค้าบางตัวคุณภาพ และประสิทธิภาพ จะมีความใกล้เคียงกับสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้นลูกค้าจึงหันมามองคุณภาพและประสิทธิภาพจากการนำมาใช้งานจริงๆ โดยหันมามองในด้านราคากับคุณภาพการใช้งาน ที่สมเหตุ สมผล ดังนั้น กระแสความนิยมในสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ จึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

 3.2 โครงสร้างตลาดและสภาพอุตสาหกรรม

     3.2.1 โครงสร้างตลาด

              เมื่อพิจารณาข้อมูลทางการตลาด ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบภายในประเทศ ในเมืองไทยนั้น จะพบว่ามีลักษณะ Fragmented  อย่างเด่นชัด โดยมีบริษัทรายใหญ่ๆ 2-3 บริษัท ที่มีกิจกรรมกระทำทั้ง 2 ด้าน โดยมีทั้งกิจกรรมด้านการผลิตและกิจกรรมด้านการจัดจำหน่าย ควบคู่กันไป และในตลาดยังมีผู้ประกอบการราย ย่อยอีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัท ที่ทำการผลิตและรับจ้างผลิต แบบไม่มีตราสินค้า รวมถึงการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต  โครงสร้างตลาดเช่นนี้ทำให้ การประมาณขนาดตลาดในประเทศที่แท้จริงนั้น ทำได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากจะดูจากยอดจำหน่ายจากรายใหญ่ๆ แล้ว พบว่าตลาดมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท

             อย่างไรก็ตาม การทำตลาด Local made product ในปัจจุบันนั้น เป็นการทำตลาดในลักษณะสินค้าพ่วงขาย หรือสินค้าแถม โดยไม่มีการทำตลาดที่มีศักยภาพ โดยชี้ให้เห็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในประเทศ อย่างจริงจัง และรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องในด้านการผลิต แต่ถ้าหากมีการเผยแพร่และขยายผลไปให้ครอบคลุม รวมถึงการสร้างตลาดให้มีศักยภาพ เพื่อขยายเข้าสู่ตลาดเครื่องมือในด้านการผลิต แทนสินค้าที่มีเฉพาะในด้านการวิจัย ซึ่งขนาดตลาดโดยรวม ไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

 

   3.2.2 สภาพอุตสาหกรรมของสินค้า Local made product

 

§       อำนาจต่อรองของ Supplier (+)

 วัตถุดิบ ที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าในประเทศนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

ดังนี้ คือ ส่วนที่เป็นโครงตู้ (Structure) กับส่วนที่เป็นอุปกรณ์ประเภทอะไหล่สำหรับประกอบ ( part) ซึ่งเป็นวัตถุดิบมีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศยังไม่ค่อยสม่ำเสมอ ตลอดจนมาตรฐานในการผลิต เพราะเป็นสินค้าที่มีผลค้อนข้างมาก ในด้านมาตรฐานสินค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ  และด้วยเรื่องที่ว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของเทคโนโลยี ขั้นสูงรวมถึง คุณภาพ ประสิทธิภาพ และรวมไปถึงงานด้านการวิเคราะห์วิจัยบางอย่าง ต้องใช้สินค้าที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศมีจำนวนมาก ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่ จึงมีทางเลือกในการสั่งซื้อ สินค้าดังกล่าวได้จากหลายแหล่ง ทำให้อำนาจในการต่อรองกับ Supplier ในตลาดอยู่ในระดับต่ำ

 

§       อำนาจต่อรองของ Buyers (+)

           ปัจจุบัน ลูกค้า เริ่มหันมาให้ความสนใจ ผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มากขึ้น เนื่องจากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งหากมองจากประโยชน์ ในด้านราคาเพียงอย่างเดียว ลูกค้าจะมีทางเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ได้มากมายหลายระดับราคา ทั้งประเภทที่มีและไม่มีตราสินค้า ซึ่งอำนาจการต่อรองของผู้บริโภคสูงมาก สภาวะของผู้จำหน่ายแต่ละราย อาจเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในหลายๆ ตัวเลือกที่ผู้บริโภค มีอยู่เท่านั้น แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าที่ต้องนำมาใช้กับงานเฉพาะ  ลูกค้าอาจจะต้องทำการออกแบบและผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อใช้เอง บางครั้งเป็นการลองผิดลองถูก ถ้าปัจจุบัน ลูกค้าที่มีความสามารถประเภทดังกล่าว มีอยู่เพียงไม่กี่กลุ่ม ดังนั้นทางเลือกของลูกค้า จึงมีน้อยและมีวงจำกัด ซึ่งทำให้การใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตในประเทศ ยังไม่แพร่หลาย

 

§       แนวโน้มการเกิดคู่แข่งขันรายใหม่ (-)

              เนื่องจากสินค้าประเภท นี้มี Profit margin สูง แม้ปัจจุบันผู้ผลิตและจำหน่าย ทั้งบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ จะยังไม่เน้น คุณภาพ และประสิทธิภาพในการนำไปใช้งาน แต่ถ้าหากมีผู้เข้ามาปลุกกระแสในเรื่องนี้ ให้ลูกค้าได้รับรู้ โอกาสที่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายเดิมจะหันกลับมาเน้นคุณประโยชน์ในเรื่องนี้ ก็เป็นไปได้สูง อีกทั้งคู่แข่งรายใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในตลาดจะเพิ่มอย่างรวดเร็ว เพราะวัตถุดิบในการผลิตนั้น สามารถหาซื้อได้จากหลาย ๆ แหล่งผลิต ทำให้คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้าตลาดได้โดยง่าย สถานการณ์ ดังกล่าวจะส่งผลทำให้เกิดสงครามราคา จนทำให้ Profit margin ลดลง

 

§       สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูก ทดแทนสินค้าที่มีราคาแพง (-)

การเน้นสินค้าที่มีราคาถูก และทดแทนการนำเข้าสินค้าที่มีราคาแพงมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศแถบยุโรป  ทำให้ความต้องการในการใช้งานสินค้าในประเทศ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้ราคาใกล้เคียงกับสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศแถบเอเชีย  เช่น จีน เป็นต้น  ราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศกับราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาที่ใกล้เคียงกัน และรวมไปถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างที่สำคัญ ที่ทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศมีความชัดเจน มากที่สุด คือ การบริการหลังการขาย และรวมไปถึงการรับประกันคุณภาพของสินค้า รวมทั้งการรับสอบเทียบเครื่องมือในกรณีที่ลูกค้า ต้องการนำมาตรฐานของสินค้าไปใช้ในการทำงาน


ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหลัก

 

กลุ่มบริษัทคู่แข่ง

 

ปัจจัยเปรียบเทียบ

 

กลุ่มจำหน่ายเครื่องมือทั่วไป

 

กลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์

 

กลุ่มเครื่องมือเฉพาะด้าน

 

กลุ่มเครื่องมือการผลิต

1.ชื่อเสียงของบริษัท

ü

ü

ü

 

2. กลุ่มเครื่องมือ/ลักษณะเครื่องมือ

ü

ü

ü

 

3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ü

ü

 

 

4. ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ISO)

ü

ü

ü

 

5. คุณสมบัติพิเศษ/ข้อแตกต่าง

ü

ü

ü

 

6. ความสามารถที่เพิ่ม(สอบเทียบ)

ü

 

 

ü

7. ช่องทางการจัดจำหน่าย

ü

ü

ü

ü

8. การบริการหลังการขาย

ü

ü

ü

ü

9. โซนบริการ หรือสำนักงานสาขา

ü

ü

ü

ü

10. อื่น ๆ (มีโรงงานผลิตเอง)

ü

 

 

ü

 

            จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็น มีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม จะมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน บางบริษัท เป็นผู้ผลิตโดยตรง และบางบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย หรือทั้งผลิตและจัดจำหน่าย และแต่ละบริษัทพยายามสร้างจุดขายของตัวเอง เช่น บริษัทเป็นผู้ผลิตโดยตรง เป็นสินค้าทดแทนการนำเข้า เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศราคาถูก เป็นต้น เพื่อให้ได้เปรียบจากคู่แข่งขัน  แต่สืบเนื่องจาก กลุ่มบริษัทเหล่านั้น มักจะทำตลาดเหมือน ๆ กัน ดังนั้นความแตกต่าง ๆ ของแต่ละบริษัท จึงไม่ชัดเจน เพราะไม่มีรายใดที่ทำตลาดอย่างจริงจังทางด้านนี้โดยเฉพาะ ทำให้ตลาดสินค้าที่ผลิตในประเทศ ไม่มีผู้นำตลาดในปัจจุบัน

 

     คู่แข่งทางอ้อม

        สินค้าที่นำเข้าจากประเทศ แถบเอเชีย เป็นสินค้าทดแทนการผลิตในประเทศ Local made product  เพราะเป็นสินค้าราคาถูก  ชูจุดขายโดยที่ ต้นทุนการผลิตต่ำ เพราะแรงงานถูก อีกทั้งการนำเข้าก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมาก เพราะเป็นการค้าตลาดเสรี แต่สินค้าเหล่านั้นบางตัวไม่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการหลังการขาย เพราะการรับประกันยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี ตลอดจนความรู้ความสามารถในการบำรุงดูแลรักษาของตัวแทนจำหน่าย ทำให้ ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในตัวสินค้า ดังนั้น การนำไปใช้งาน จึงถูกจัดอยู่ในวงจำกัด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยby jjsciencelab co.,ltd.
October 2005
 
หน้าหลักบทความ (Article)>>


view(65705)