บริษัท เจ เจ ซายแลบ จำกัด
 หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  สินค้าของเรา  บริการของเรา  ดาวน์โหลด  ติดต่อเรา
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 เกี่ยวกับเรา
 สินค้าของเรา
 บริการของเรา
 ดาวน์โหลด
 บทความน่ารู้
 สมุดเยี่ยม
 ติดต่อเรา
 เว็บบอร์ด
 รับจดหมายข่าว
รับจดหมาย ยกเลิก

ให้บริการเกี่ยวกับรถโฟลค์ลิพท์ ซ่อม บริการและดูแลรักษา
ร่วมแรง..ร่วมใจอธิษฐานเผื่อธุรกิจของเรา.เพื่อพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐ.ขอพระเจ้าอวยพร
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ Brand Eutech จากสิงค์โป
BYK Gardner
ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างความถี่สูง Brand Elma - Germany
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ Brand Gerhardt - Germany
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง Brand GFL - Germany
ผลิตภัณฑ์ Brand hermle - Germany
กลุ่มเครื่องควบคุม Brand Julabo - Germany
กลุ่มเครื่องควบคุม Brand Lauda - Germany
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม Brand KNF - germany
กลุ่มเครื่องทดสอบน้ำยาง Brand Klaxon - England
กลุ่มตู้อบ Brand Memmert - Germany
งานที่ท้าทายสำหรับวิศวกรมืออาชีพรุ่นใหม่
กลุ่มเครื่องชั่งน้ำหนัก Brand Metter Toledo - Germany
กลุ่มตู้ควบคุมอุณหภูมิ Brand Newtronic - India
กลุ่มเครื่องชั่งน้ำหนัก Brand Ohaus - Germany
กลุ่มเครื่องชั่งน้ำหนัก Brand Sartorius - Germany
กลุ่มเครื่องทดสอบ Brand IKAr - Germany
กลุ่มเครื่องวัด Brand Testo - Germany
กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ Brand Velp - Italy
กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นม Brand Funke Gerberr - Germany
กลุ่มปั๊มสารละลาย Brand watson - marlow - Germany
กลุ่มเตาเผาอุณหภูมิสูง
กลุ่มเครื่องทดสอบ Brand interscience  - USA
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง Brand Martin Christ  - Germany
กลุ่มเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นBrand ebro - usa
Electronic Balance AAND
ผลิตภัณฑ์ ATAGO - นำเข้าจากประเทศ Japan
กลุ่มตู้อบ Brand Binder - Germany
Thermometers ,Temperture Probes
เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง
กลุ่มเครื่องทดสอบ Brand Brookfield
กลุ่มเตาเผาคุณภาพสูง Brand Carbolite - England
ผลิตภัณฑ์ Nuve - Turkey
ผลิตภัณฑ์ Brand Labtech Scientific - korae
Water measurements
เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งขนาดความจุ 30 กิโลกรัม ในงานแปรรูปต่างๆ

  15/12/2551 15:18:59 -  ยินดีต้อนรับ....และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน(11717)  30/5/2007 10:42:21 -  พระเยซูตรัสว่า "บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข" มัทธิว11:28(32269)

บทความ (Article)

แนวคิดการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า

     ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ  ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยส่วนมาก เป็นการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ  โดยเป็นกลุ่ม เครื่องมือพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก (Balance)เครื่องสกัดสาร (Extraction unit) เครื่องบด (Mill) รวมถึงเครื่องมือทางด้านการวิเคราะห์และวิจัยต่างๆเป็นต้น โดยเป็นลักษณะของตัวแทนการจัดจำหน่าย จากผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลายๆยี่ห้อ 
    จากที่ได้มีประสบการณ์ ช่วงที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เราจึงมีโอกาสได้รับการอบรม
(Training) ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การนำไปใช้งาน การติดตั้ง การซ่อมบำรุง ตลอดจนการให้บริการด้านอุปกรณ์และอะไหล่จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และในขณะนี้ บริษัทมี องค์ความรู้ (Knowledge ) และประสบการณ์ (Experience) จากการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จนเรามั่นใจได้ว่า จากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา เราสามารถผลิตหรือประกอบ (Production) รวมถึงการทำวิจัยและการพัฒนา(Research and development) สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้

    ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาจากสภาวะเศรษฐกิจ  ที่ตกต่ำ ตลอดจนสภาพการแข่งขันของตลาดเครื่องมือทางด้านวิทยาสาสตร์ที่มีความ รุนแรงกันมากขึ้น ทั้งทางด้านราคาและคุณภาพ รวมถึงนโยบายการสนับสนุนสินค้าทดแทนการนำเข้า ของรัฐบาล  จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯได้ทำการ ผลิตหรือประกอบ รวมทั้งการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อลดช่องว่างในการจัดจำหน่าย
    นโยบายการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ ของรัฐบาล โดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารนา สินค้าที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ เป็นลำดับต้นๆ ทุกครั้งในการสั่งซื้อครุภัณฑ์ รวมไปถึงการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ของประเทศ ทางบริษัทฯ จึงเห็นช่องทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและประกอบในประเทศ กอปรกับการสั่งสมประสบการณ์ ทางบริษัทจึงนำเสนอสินค้าและบริการทางด้าน เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบและวิจัย ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  
ในขั้นตอนการวิจัย นั้นบริษัทได้มีการจัดทำแผนการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ โดยอาศัย แนวโน้มการเติบโตทาง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทันกับสภาวะการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

    จุดเด่นที่  JJsciencelab  (Local made products) นำมาใช้เป็น Key Success Factor ของการเข้าสู่ตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ผลิตในประเทศ นี้คือ การเป็นผู้นำในการผลิตแบบครบวงจร มีสายการผลิตที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) มีการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย  มีการบริการในด้านการจัดหามาตรฐานมารองรับผลิตภัณฑ์ในฐานะของผู้ผลิต รวมถึงการนำเสนอให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ของเราจะเน้นการสร้างความแตกต่าง เพื่อให้ห่างจากคู่แข่ง โดยเน้นที่ความคุ้มค่า และประโยชน์ใช้สอยให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหัวข้อสำคัญ

  จากผลการวิจัย จะเห็นว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็น ลำดับต้นๆ ดังนั้น  ราคาของ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ จึงมี Price Sensitivity สูง  เราจึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าของเราเป็นแบบ High – Value และ Markup Pricing คือการตั้งราคาตามคุณภาพที่ผู้บริโภค ยอมรับผลิตภัณฑ์ในระดับที่ต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อย เพื่อให้คุณภาพถึงผู้บริโภคมากที่สุด สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกัน เราจะตั้งราคา โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าดังกล่าว


 JJSCIENCELAB CO.,LTD.
 
หน้าหลักบทความ (Article)>>


view(13158)